Geijkt kabel-weegsysteem


Een kabel-weegsysteem wordt gebruikt voor het wegen van verschillende soorten containers; klein afval containers (KA- containers), portaalcontainers en perscontainers. Bij het ophalen van de afzetcontainer kan direct het (bij)geladen gewicht worden bepaald. Voor het wegen van afzetcontainers heeft Welvaarts een drietal systemen.


HOE WERKT HET?

Bij het plaatsen van de container wordt de lege container ingewogen en wordt het geregistreerde gewicht opgeslagen. Bij het ophalen van de volle container wordt de container nogmaals gewogen en wordt het geregistreerde gewicht verrekend met het eerder geregistreerde leeggewicht. Het nettogewicht kan direct op een weegbon worden geprint. Ook is het mogelijk om de volle container te wegen en het leeggewicht handmatig in te geven.


SYSTEEM 1

Het eerste systeem bestaat uit vier of zes hydraulische opdrukcilinders die de container even omhoog drukken voor het wegen. Bovenop elke cilinder is een krachtopnemer gemonteerd welke samen het containergewicht bepalen.


SYSTEEM 2

Het tweede systeem is het totaal-op-kabel-weegsysteem. De vier of zes weegmodulen worden bovenop de flens van het kabel-systeem geschroefd waardoor de container continu (geijkt) gewogen wordt. Afhankelijk van de rolhoogte en bodysupportshoogte is deze oplossing op meerdere merken toepasbaar.


SYSTEEM 3

Het derde systeem is het totaal-onder-kabel-weegsysteem. Dit weegsysteem is een afgeleide van het totaal weegsysteem, waarbij de hele opbouw inclusief container gewogen wordt. De toepassing van dit weegsysteem is enkel mogelijk bij een zwaar chassis zoals bijvoorbeeld een Terminal trekker. De vier of zes weegmodulen worden tussen het chassis en het kabel systeem gemonteerd waardoor de container continu (geijkt) gewogen wordt.


DE BEDIENING

De bediening en aansturing van het systeem gebeurt meestal vanuit de cabine. De software in de weegcomputer is per toepassing afgestemd en kan diverse weegbonnen uitdraaien. Zo is het mogelijk om klantdata, containerdata en afvalstroomdata per container vast te leggen.


DATAVERWERKING

De overdracht van data kan middels een printbon gebeuren, maar kan ook via een boordcomputer of 3G/4G verzonden worden naar kilogram.nl of uw eigen Cloud omgeving.


                                        Hoe kunnen we u van dienst zijn?


Neem contact op